กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ม.ค. 2564 06:26 Anubanloei Official สร้าง ทำความสะอาดอาคารเรียน
20 ม.ค. 2564 06:24 Anubanloei Official สร้าง โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเลย ที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง
20 ม.ค. 2564 06:20 Anubanloei Official สร้าง โรงเรียนอนุบาลเลย มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
20 ม.ค. 2564 06:10 Anubanloei Official แก้ไข เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
20 ม.ค. 2564 06:10 Anubanloei Official แนบ E08D397F-7886-4163-B16E-A5A9CAE39E64.jpeg กับ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
20 ม.ค. 2564 06:10 Anubanloei Official สร้าง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2564 00:59 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
18 ม.ค. 2564 00:58 Anubanloei Official แนบ E08D397F-7886-4163-B16E-A5A9CAE39E64.jpeg กับ หน้าแรก : HOME
7 ม.ค. 2564 01:49 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
7 ม.ค. 2564 01:48 Anubanloei Official แนบ สคส2021(1).jpg กับ หน้าแรก : HOME
7 ม.ค. 2564 01:44 Anubanloei Official นำออกไฟล์แนบ สคส2021.jpg จาก หน้าแรก : HOME
7 ม.ค. 2564 01:43 Anubanloei Official แนบ สคส2021.jpg กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 08:18 Anubanloei Official แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3 พ.ย. 2563 08:14 Anubanloei Official แนบ S1.png กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3 พ.ย. 2563 08:12 Anubanloei Official อัปเดต Picture1.png
3 พ.ย. 2563 08:11 Anubanloei Official แนบ Picture1.png กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 08:09 Anubanloei Official อัปเดต ผอ.ณสรวง.png
3 พ.ย. 2563 08:07 Anubanloei Official แนบ 1008188_1377190845829518_618173765_o1.jpg กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 08:06 Anubanloei Official แนบ 80747066_731204390700567_5833197304642797568_n.jpg กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 08:05 Anubanloei Official แนบ S2.png กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 08:03 Anubanloei Official แนบ S1.png กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 07:58 Anubanloei Official แนบ ผอ.ณสรวง.png กับ หน้าแรก : HOME
3 พ.ย. 2563 07:57 Anubanloei Official แนบ 7484391.jpg กับ หน้าแรก : HOME
23 ต.ค. 2563 20:50 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
23 ต.ค. 2563 20:38 Anubanloei Official ย้ายหน้า ประวัติโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า