กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ม.ค. 2563 23:02 Anubanloei Official สร้าง มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครู
5 ม.ค. 2563 23:01 Anubanloei Official สร้าง สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563
5 ม.ค. 2563 22:56 Anubanloei Official สร้าง ศึกษาดูงานอนุบาลบุรีรัมย์
5 ม.ค. 2563 22:54 Anubanloei Official สร้าง เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดสุรินทร์
5 ม.ค. 2563 22:53 Anubanloei Official สร้าง กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย 2019
5 ม.ค. 2563 22:52 Anubanloei Official สร้าง รับนักเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2563
5 ม.ค. 2563 22:50 Anubanloei Official แก้ไข รับนักเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2563.
5 ม.ค. 2563 22:49 Anubanloei Official สร้าง รับนักเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2563.
5 ม.ค. 2563 22:48 Anubanloei Official สร้าง ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
5 ม.ค. 2563 22:47 Anubanloei Official สร้าง ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
18 ธ.ค. 2562 01:29 Anubanloei Official สร้าง กีฬาเขต สพป.ลย.1 (เชียงคาน เกมส์ ครั้งที่ 8)
8 ธ.ค. 2562 07:07 Anubanloei Official สร้าง กีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน และโรงเรียนในสังกัด
8 ธ.ค. 2562 07:06 Anubanloei Official แก้ไข ภาพบรรยากาศการเดินขบวนกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ของโรงเรียนอนุบาลเลย
8 ธ.ค. 2562 07:04 Anubanloei Official สร้าง ภาพบรรยากาศการเดินขบวนกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ของโรงเรียนอนุบาลเลย
8 ธ.ค. 2562 07:02 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ธ.ค. 2562 22:10 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ธ.ค. 2562 22:09 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
5 ธ.ค. 2562 02:06 Anubanloei Official สร้าง จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
5 ธ.ค. 2562 02:04 Anubanloei Official สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5 ธ.ค. 2562 02:03 Anubanloei Official สร้าง โรงเรียนอนุบาลเลยขอขอบคุณ ทีมวิทยากร คณะวิทยาศาสตร์
5 ธ.ค. 2562 02:01 Anubanloei Official สร้าง ผู้อำนวยการให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร
5 ธ.ค. 2562 01:58 Anubanloei Official สร้าง “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2562
5 ธ.ค. 2562 01:54 Anubanloei Official สร้าง ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
5 ธ.ค. 2562 01:52 Anubanloei Official สร้าง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
5 ธ.ค. 2562 01:42 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME

เก่ากว่า | ใหม่กว่า