กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Anubanloei Official แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Anubanloei Official แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 21:56 Anubanloei Official แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
17 ก.ย. 2563 21:55 Anubanloei Official แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
17 ก.ย. 2563 21:39 Anubanloei Official แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 21:39 Anubanloei Official แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 05:27 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
17 ก.ย. 2563 05:26 Anubanloei Official แก้ไข หน้าแรก : HOME
17 ก.ย. 2563 05:25 Anubanloei Official อัปเดต ita.png
17 ก.ย. 2563 05:20 Anubanloei Official แนบ ita.png กับ หน้าแรก : HOME
17 ก.ย. 2563 02:45 Anubanloei Official แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:42 Anubanloei Official แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:40 Anubanloei Official แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:38 Anubanloei Official แนบ S__31350804.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:38 Anubanloei Official แนบ S__31350802.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:37 Anubanloei Official แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
17 ก.ย. 2563 02:19 Anubanloei Official แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
17 ก.ย. 2563 01:44 Anubanloei Official แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 01:19 Anubanloei Official แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
16 ก.ย. 2563 19:05 Anubanloei Official แก้ไข ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
16 ก.ย. 2563 19:05 Anubanloei Official แก้ไข ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
13 ก.ย. 2563 20:39 Anubanloei Official แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
12 ก.ย. 2563 08:19 Anubanloei Official แก้ไข รายงานผลการดำรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
11 ก.ย. 2563 20:25 Anubanloei Official สร้าง กิจกรรมการเรียนรู้ การเอาตัวรอดในรถตู้ ในชั้น อนุบาล 1-3
11 ก.ย. 2563 20:22 Anubanloei Official สร้าง ต้อนรับการศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า