ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน 2563การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

Comments