E-News‎ > ‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  
   
 
 
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------


แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วม แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ

        ผลการแข่งขัน

                    - การแข่งขัน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 3 ประเภท ทีม 3 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประกวดมารยาทไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 3 ประเภท ทีม 2 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (ประเภทเดี่ยว)

                                          ระดับชั้น ป.1 - 6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การขับขานประสานเสียง 

                                          ระดับชั้น ป.1 – 6 ประเภท ทีม 26 - 40 คน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

                    - การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) 

                                          ระดับชั้น ป.4 - 6 ประเภททีม 2 คน ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 

                                          ระดับชั้น ป.1 - 6 (ทีม 2 คน) ประเภท เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

                    - การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน)

                                          ประเภทเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

                    - การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ระดับชั้น ป.1 - 6 (เดี่ยว) 

                                          ประเภทออทิสติก ได้รับรางวัล เหรียญ ทอง


                    

                    

                    

                              
 
Comments