การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปี 63

 


ภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/63

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "สุวรรณรัตน์วิมล"
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "นางอรอุมา แก้วโวหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ"


ภาพการประชุมผู้ปกครอง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม


Comments