กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8:30 เป็นต้นไป   
     
   
วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเลย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเลย

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกองลูกเสือ+ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเลย ในกิจกรรมการเดินทางไกล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2563 06:19 โดย Anubanloei Official
 • กิจกรรมการเรียนการสอนอนุบาล ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 5 สถานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากกิจกรรมแต่ละสถานีคลิกชมภาพได้ที่นี่!!! https://www.facebook ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2563 06:14 โดย Anubanloei Official
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.วัดเทวดารามและร.ร.วัดชลธาราม นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้ต้อนรับ นางประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาราม และคณะครู สังกัดสำน ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2563 06:03 โดย Anubanloei Official
 • English Camp'62 Anubanloei School นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย "Anubanloei English Camp'62" โดยนายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2563 06:02 โดย Anubanloei Official
 • ต้อนรับการดูงานปฐมวัย ร.ร.บ้านสูบ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ได้ต้อนรับ นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสูบ เข้าศ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 22:21 โดย Anubanloei Official
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วารสารโรงเรียนอนุบาลเลย
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลย

  
  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูศึกษาดูงาน ไฮสโคป MEP ภาษาไทย,ห้องสมุด อาเซียน,ศาสตร์พระราชา วิทย์,คณิต,O-NET ,งานวัดผล สภานักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปณัฎฐา ศรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน


  
  
 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒


  

  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี บนเวที และการจัดฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น