วิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเลย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเลย

 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครู นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 23:01 โดย Anubanloei Official
 • สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลยให้โอวาท และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอน ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 23:01 โดย Anubanloei Official
 • ศึกษาดูงานอนุบาลบุรีรัมย์ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับโดยนายชาญชัย ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 22:55 โดย Anubanloei Official
 • เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดสุรินทร์ นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 "เมืองช้างเกมส์" ณ จ ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 22:54 โดย Anubanloei Official
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย 2019 วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเลยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีนาย เดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธาน ในงานครั้งนี้ ณ ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2563 22:53 โดย Anubanloei Official
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วารสารโรงเรียนอนุบาลเลย
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลย

  
  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูศึกษาดูงาน ไฮสโคป MEP ภาษาไทย,ห้องสมุด อาเซียน,ศาสตร์พระราชา วิทย์,คณิต,O-NET ,งานวัดผล สภานักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.ปณัฎฐา ศรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะคุณครูโรงเรียนอนุบาลระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

  
  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดจันทบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน


  
  
 นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒


  

  
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
การแสดงความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี บนเวที และการจัดฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทย วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น