หน้าแรก


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 042-813554 หรือ ติดต่อรับระเบียบการได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเลย 8/80 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
  
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Intensive English Program (ห้องเรียน IEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 042-813554 หรือ ติดต่อรับระเบียบการได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเลย 8/80 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000


  ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย การรับสมัครนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Mini English Program (ห้องเรียน MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 042-813554 หรือ ติดต่อรับระเบียบการได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเลย 8/80 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000


  

ภาพกิจกรรมเพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลเลย


การแสดงวงดนตรีอนุบาลเลยพาเพลิน "งานกาชาด 61"