ต้อนรับการศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2563 20:22โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ เรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงหลัก ได้บรรยายการบริหารงานที่มีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จในโรงเรียน และมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานต่างๆในโรงเรียนเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "โรงเ จำนวนนักเรียน" ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท 
Comments