(ศปม.) ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์14 ก.ค. 2563 06:23โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับ น.ท. อนุชา อภิสิทธิ์พงศ์ ร.น. ผบ.ช.พัฒนา นพค.23 สนภ.6 นทพ. พร้อมด้วยคณะรวม ๒ นาย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้มาตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยทางโรงเรียนอนุบาลเลยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นอย่างดี

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
Comments