รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก สพป.เลย 1

โพสต์10 ก.ค. 2563 02:06โดยAnubanloei Official

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก สพป.เลย 1
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้การต้อนรับ
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
และนางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
Comments