ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Mini English Program (MEP)

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:10โดยAnubanloei Official
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระเงินตามระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาทีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Comments