ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program Junior (IEP Junior) ระดับปฐมวัย

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:12โดยAnubanloei Official
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program Junior (IEP Junior) ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระเงินตามระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาทีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Comments