ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2563 21:42โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
Comments