ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:25โดยAnubanloei Official
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


  


Comments