ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:20โดยAnubanloei Official
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


    


Comments