ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 21:50โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:54 ]

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ โรงเรียนอนุบาลเลย


นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
Comments