ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์20 เม.ย. 2564 23:03โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2564 07:29 ]
โรงเรียนอนุบาลเลย ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ เด็กชายกฤตชัย  ชัยมงคล เด็กหญิงสิบปีแสง วรรณอุดม
สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
 ได้เต็ม 100 คะแนน 💕✨

   

   


 
Comments