เขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 21:39โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:40 ]
นางสมัย ปริบาล และนางสาวณัชญานันท์ มังคละโยธิน ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เดินทางมานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
Comments