ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มิ.ย. 2563 22:51โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 01:08 ]
โรงเรียนอนุบาลเลย ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 1- 3 วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โดยการประชุมจะให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนละ 5 ท่าน ในการมาประชุมขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สวมหน้ากาก 2. วัดอุณหภูมิ (ที่โรงเรียน) 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. ลงทะเบียน 5. นั่งเว้นระยะห่าง หากมีข้อสงสัยโทร 042-813554
ในภาพอาจจะมี ข้อความ


โรงเรียนอนุบาลเลย ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โดยการประชุมจะให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนละ 5 ท่าน 
ในการเข้าร่วมประชุมขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สวมหน้ากาก 2. วัดอุณหภูมิ (ที่โรงเรียน) 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. ลงทะเบียน 5. นั่งเว้นระยะห่าง หากมีข้อสงสัยโทร 042-813554
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธ์ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โดยการประชุมจะให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนละ 5 ท่าน 
ในการมาประชุมขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สวมหน้ากาก 2. วัดอุณหภูมิ (ที่โรงเรียน) 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. ลงทะเบียน 5. นั่งเว้นระยะห่าง หากมีข้อสงสัยโทร 042-813554
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน SC ,MEP ,IEP วันพฤหัสบดี์ ที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โดยการประชุมจะให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนละ 5 ท่าน ในการมาประชุมขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สวมหน้ากาก 2. วัดอุณหภูมิ (ที่โรงเรียน) 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4. ลงทะเบียน 5. นั่งเว้นระยะห่าง หากมีข้อสงสัยโทร 042-813554
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
Comments