ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2563 01:21โดยAnubanloei Official

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์

โพสต์30 มี.ค. 2563 21:41โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 05:25 ]

แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!
แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!
แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!
แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!
แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!
แจ้งผลการเรียนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่!!!

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program Junior (IEP Junior) ระดับปฐมวัย

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:12โดยAnubanloei Official

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program Junior (IEP Junior) ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระเงินตามระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาทีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Mini English Program (MEP)

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:10โดยAnubanloei Official

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระเงินตามระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาทีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Intensive English Program (IEP)

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:09โดยAnubanloei Official

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ผ่านการประเมิน ตรวจสอบรายชื่อ มารายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระเงินตามระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาทีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:07โดยAnubanloei Official

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานตัวยืนยันการเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย ณ ห้องประชุมปิยลาภ อาคารสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลเลย ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042-813554

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โควต้านักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย) ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานตัวยืนยันการเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย ณ ห้องประชุมปิยลาภ อาคารสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลเลย ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042-813554

รับนักเรียน IEP ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:52โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย รับสมัครนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJwzNzYzsDA1NTYwMrI0NzHQM4fwjSB8QxjfEMI3AgDkvwmE.bps.a.736085456896414&type=1&__tn__=HH-R

รับนักเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2563.

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:49โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2563 22:50 ]

โรงเรียนอนุบาลเลย รับสมัครนักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2563

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้!!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJwzNzYzsDAyNzI2NTM2NjXRM4fwDSF8UxjfAMI3AwDlagmN.bps.a.736082660230027&type=1&__tn__=HH-R

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:48โดยAnubanloei Official

รับนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2563

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJwzNzYzMLcwMjEwMjYwMbPUM4fwLSF8ExjfFMK3gPGNwXxzAwCYOQy2.bps.a.736078160230477&type=1&__tn__=HH-R

1-10 of 17