ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลยเรียนตามปกติ ครบ 100 %

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:39โดยAnubanloei Official

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณท่าน สจ.สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สภาอุตสาหกรรม จ.เลย หจก.จัสมิน เอ็ดดูเคชั่นแอนด์สเตชั่นเนอรี่

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:46โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณท่าน สจ.สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สภาอุตสาหกรรม จ.เลย มอบชุดนักเรียนจำนวน 100 ชุด และ หจก.จัสมิน เอ็ดดูเคชั่นแอนด์สเตชั่นเนอรี่ มอบชุดเครื่องเขียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยที่ประสบอุทกภัย ที่บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:38โดยAnubanloei Official

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์31 ก.ค. 2563 00:32โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
ตามประกาศที่แนบมา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ  

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

คณะนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด

โพสต์21 ก.ค. 2563 17:57โดยAnubanloei Official

คณะนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดเก็บข้อมูลและวางแผนการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของจังหวัดเลย วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

(ศปม.) ตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์14 ก.ค. 2563 06:23โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับ น.ท. อนุชา อภิสิทธิ์พงศ์ ร.น. ผบ.ช.พัฒนา นพค.23 สนภ.6 นทพ. พร้อมด้วยคณะรวม ๒ นาย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้มาตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยทางโรงเรียนอนุบาลเลยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เป็นอย่างดี

 ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก สพป.เลย 1

โพสต์10 ก.ค. 2563 02:06โดยAnubanloei Official


รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ จาก สพป.เลย 1
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้การต้อนรับ
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
และนางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มานิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

1-10 of 35