ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต ]

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊
เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ เด็กชายกฤตชัย  ชัยมงคล เด็กหญิงสิบปีแสง วรรณอุดม
สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6
 ได้เต็ม 100 คะแนน 💕✨

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:25โดยAnubanloei Official

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


  


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:20โดยAnubanloei Official

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่นำนักเรียนสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) นำนักเรียนมารายงานตัว เพื่อจับฉลากเข้าเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ถ้าไม่มาตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


    


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันจับฉลาก วันประกาศผลและวันรายงานตัวนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์11 มี.ค. 2564 03:00โดยAnubanloei Official

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันจับฉลาก วันประกาศผลและวันรายงานตัวนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์20 ม.ค. 2564 06:10โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2564 06:10 ]


ต้อนรับการศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ย. 2563 20:22โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้การต้อนรับการศึกษาดูงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ ๒ เรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงหลัก ได้บรรยายการบริหารงานที่มีการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จในโรงเรียน และมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานต่างๆในโรงเรียนเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "โรงเ จำนวนนักเรียน" ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท ในภาพอาจจะมี 2 คน, ชุดสูท 

1-10 of 53