ติดต่อเรา

ที่อยู่    
        โรงเรียนอนุบาลเลย  8/80  ถนนร่วมใจ    
         ตำบลกุดป่อง   
         อำเภอเมืองเลย  
         จังหวัดเลย  42000 
         โทรศัพท์. 042-813554  
         โทรสาร.042-813554
         Facebook  :   โรงเรียนอนุบาลเลย  อล.   
          E- mail  :  anuban_loei@hotmail.com

โรงเรียนอนุบาลเลย


Comments