ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
1. ติดต่อผ่านทาง Facebook โรงเรียนอนุบาลเลย
2. ติอต่อทางเว็บไซต์โรงเรียน http://anubanloei.loei1.go.th

Comments