วันนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563

โพสต์2 ก.ย. 2563 23:30โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู ร่วมสัปดาห์วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 ในระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 -3 ในหัวข้อ " เล่น เรียนรู้ สู่วิทยาการคำนวณ (Computing Science) : ปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ให่้เด็กได้เรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ หรือเป็นการปูทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงคำนวณให้กับเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา การสื่อสาร การเรียงลำดับเหตุการณ์ จับคู่ จำแนก เปรียบเทียบ เข้าใจแบบรูป การบอกตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง การแสดงความคิดผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ การลองผิด ลองถูก เข้าใจสัญลักษณ์ เข้าใจกติกาง่าย ๆ เป็นต้น โดยผ่านกิจกรรมการลงมือทำ (Active Learning) การเล่น (Play) และกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ ภาษา และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!! คลิก!!

Comments