ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.วัดเทวดารามและร.ร.วัดชลธาราม

โพสต์28 ก.พ. 2563 06:03โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้ต้อนรับ นางประทุมมาส รู้ยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวดาราม นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธาราม และคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเตอมได้ที่นี่!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFV1mSBSEIu9GU7HD~%3Bi01JTL9PixZDSNCu1umW6S7tk3911z7VXSbaWNf4xk2wDo0Im8p6cekbn~%3BPWbZuv~_uVrfO~%3B8fs7mK335KvvGQ~%3B3lr1I9aa1Yp8Xmn~%3BPyle3~_ePGOPf~_HRxV47O2vzZ~%3BijNfWM68~_X7wmxJt5dn8G6wc~%3BynoK5znPq7x4pd95kb74J7g~_y5c9vO524yFJPm3PPy9uIxtP4lO5~_7uEcUW8mC~_Q79WXuudlkT~%3BpxeNCPhavEm8G~_DHy35vPiusT0MPjvyK3X~%3BbhP~%3Bd7t3nxs~%3BVrBPunmz~%3BZP7HVQ73vG~%3BwW~_c2D779~_n1z~_5X2fA71psZ7dP57U0wE~_Jd7Fp4fnZUI~%3Bbx0DfpL67tt~%3BO078vXxrfXoHf27sz67D2H~_R5evrh0FP1EOVQu~_vPgfe~%3BvAW8Cv1fbY~%3B3i~%3Bf5K0nZh5~_7~_Xbi3o7qy8P~_jmhr6T~_VKEnnr~%3B~_N~%3B3839CbCPnyPf~_bBw0~%3BsP~%3BV6I99eAJ46DcHf~%3BL4s~%3B3elN~_HFvRDvUJfyfxutXioJ~_tZvom~%3B4Sehn8ob57GfgXllxfmyej7x7Z~_tj~%3B1MWb6OkP~%3B1pzb9GfCfffPGoAd9~_0cX37HDebd6tyY~%3BleD3m7foH~_eNB~%3Bx8nPxj3gTnK~%3BrjX38afqK~_Mxbv~%3BPyf8D~%3BrM~%3Bin6Z~_Bn~_fhGXx~%3B~_P2sHzTph6k93zi~%3B2x38B~%3B2887pYfzfmP~_~_HqdWTydPTGPh5fpyz8yma82n8IK78fv18dBjf87LJd~_z9kpyXE9jv~_vJD~%3B~%3Br0M8dq~%3BaSMx~_JT67c~_i2fCuIb~%3BOD~_uA~_553~%3Be~_fEXHW~_P~_jHd~%3BjiBf~%3B~%3BItnzpCPDhPGd~%3B7JHq~_fIu3k3hl69Pm~_l7Id8Y41w0~_mV~_B38i3NtbkKxP9TeLd~_SP95UN9z48jtf53~%3B~%3BJtPzXfWjD~%3B5c3~%3BEbHF8~_b1qO5~_e~%3BNstJZPc~%3BLZi~_ebT4N5n9wvCn4P~_fW9~%3B~%3B3pZ0R2v1Syv4H~_Qo9jO6~%3BVhPU5~_GO9gvcA~%3BXkLu~%3BsP~_6N730WRD43tXx2eX7rr57e50tnzGff1oxfjXaiX~%3BCrwvHkwivvivHk5inlyhHxG4~%3BzHh~_J954~_~%3BMVn9JP1g6~_ee5~_fx2Hrl3Sdz5XwfVUK~_bqnWYy9uut8b8Sr0csifNvh1rqHvIn8e23~_hXnQ2nsn4ztOIN08G94fy~%3BrjjCv35~_IS~%3BhP0RnOfMh3h8cTPoT5lvz6v3~%3Bhjf92t3sn70i~_~_BuaN98XA~%3B8BfxGN6L~_t6Lc5V0~_fn0Owffsx7MR3nzcVQUfBKPyeJ~%3B9~%3BHEzt9wYT9848n993rc74n3DmS7z~%3BC3NvDZ5B~%3B3g1Gvfnzrb~_KZ2f3z9c~_gl1c~%3B3pvB9~_a9qPZ8~_tl2PvSwXrsE2x3T5AN~_ot8s19~_a1PNAT0Z~%3BNvg6rDd3fkiQH9t545xnvv7rpv9i34fB~_~%3BM~_zHY~%3B9Ry99R36JaC38~_kT80pYnxf4~_vifra8P~_9c4n~%3BMhfP1UTr~%3Bt~_7i7iGfvhy7eD5bQG~_d~%3BCPCy~%3B4F~_FfuF91jwPTYhiu95vuB8~_j3gN6ffct8vndRHYF7w~%3B20i0W~%3Biy7PnGe~_fgJ4O9RTwh5G~%3BuBPZug7rqeWnPnwNfF8~%3B8P934tPb1n~_~_~_meQ~%3B7C~%3B4MP6H~%3BxUFjY~-.bps.a.782983745539918&type=1&__tn__=HH-R
Comments