ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

โพสต์26 ส.ค. 2562 08:23โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่าน ผอ.ผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สทศ. สพฐ. ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ศธจ.อุดรธานี และดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย สพป.สมุทรสาคร ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการนิเทศ และยังมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำโดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 และนายสุจิน มีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา สพป.ลย.1 เข้าร่วมสังเกตุการนิเทศในครั้งนี้ วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย


  
  Comments