ต้อนรับคณะฝึกประสบการณ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:56โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ และคณะฝึกประสบการณ์ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ในการนิเทศสถานศึกษาต้นแบบ ใน สพป.ลย.1 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย คลิกชมภาพเพิ่มเตอมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9k9eNBDEMQzs6KIf~_GzusaM7ngyyaSl2lEmU~_G7H91~_Bosx4bckuWai44x34sEWT~%3B5XsXeX~%3B5Lf54~%3Bd7742iBvpHj~%3Bp8kG~_LyeOTiveQEBxn~_nPFVMPW2zs8WeS6~%3B9PmTq7dn6Pf8eCX56ql9~%3Bkvi6qH~%3BkvPj~_fyU6r0fJUMvklyXr6~_~_cpEsWforv~%3Bqrvrgfs~%3B8Vfu~_HfmKOe8gLfvOs7Ptf6LegZ9Qr~%3BOf8r1CvUR~%3BzMc6nOsGsd65~%3BJfx~%3Bb15W1F8Fv3jr9d~%3Bi9afz9sfk1d91~_bovvw31cp9~_TrNkimyBuJGvXnOy3zyS824~%3Bv5n0E9f~%3BGf4fyFfmB~%3Bwq8~_f6Pc78uw~_Z7z7k8iONPNgv3otevRG8F8V~_fvejDeb~_2c2r2c~_0uf1Z7qst~_M07Pe99fox7TN5jKJj7H7gnpb~_A3~_~_~_U8CsJ6Hv1E~%3Bo876zoO~%3BUL~_gZ9fr2wb97awNTr6Gn3D~%3Bcq33zE7t5U68F~_5nJ~%3BcI~_sb~_N~_7PIf7N~_ASE~-.bps.a.766104590561167&type=1&__tn__=HH-R
Comments