ต้อนรับการดูงานปฐมวัย ร.ร.บ้านสูบ

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:21โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ได้ต้อนรับ นายสุเกียรติ สุจิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสูบ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนสอนระดับปฐมวัย ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVMmNRTEI62hE2Om~%3BsVFw~%3BP4hB0Qwiw3V0hre6qp~_zl~_tHTLSIxXP1ll7kv4Dvz~%3BbE~%3BH27PSoiNJ~_tuH~%3B8H9uPhvmK1~_7ma8O4j8~%3B8jvzG~%3BCD~_G1ry9CP~_od4HYiXtU3OzX~%3BGz7PlgoV2PVttpDtFEZ9R15~%3B28O5z1ROvvmnZ~%3B~%3B78mXL9Oq~_eEr~%3B~_YT~_TffFM3zxmEE~%3B89Np5HOb33viqh1ex~_Zvz7EH~%3Bb~%3B5tW68H8Wz5MX3~_8XNtOW9~_3VtfvXlo1tYzX7wsH0m~_8qA~_f~%3BXVLH8n~_V~%3Bht~_eP6Z2~%3BFuPB~%3B5dPFPjCeW28BvuvrV~_b~_hrwaUK~%3Bwl~%3BkZ~%3BGceGnL5wzxltHITM5Tr7~%3BDWB~%3Bqaca3rP3xcQT1k19HPOvrS63qEeLH9qty6F8~_K1~_9A36E~%3BOSsPoL70l77v8iXAt8e~%3BsjaEszXux8h7~%3B~%3BE9mvvv8nyd4b8tS~%3Bfxf1r7KPQTugrqa~%3By1VdQ72WY~%3B8dvrL6M~_XMM~%3BQz3A3wO9WiD~%3Bsm~%3B4n9yvjqwmR~%3B7db79Gswjv~%3B5Wz8l71tDb~_fTmO5~%3B0V1~_d5W94vwr1q3x~_6If8l~_8~_xLf~%3BB~%3BOtN~%3B9GfcL6elbPkpz3LF5xP2bvaSfvacUgv~%3BC~_4F4V81Xs~%3BxDu7wCPevCdlznnm4F7Q70N8JLz0cVr5mvH~%3BhB~%3BFP0Y~_8E~_CvU~_tXzZGeIr7hn9B3r66cWhl6B~_cQ~%3BfPTPvm~_94Ac9Crt68Ov4B0~_td5A~-~-.bps.a.780825059089120&type=1&__tn__=HH-R
Comments