ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:13โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลย ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวสราลี นุชนารถ นักวิชาการศึกษา นายรติพัฒน์ คุณมาศ นักวิชาการศึกษา
ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และศึกษานิเทศก์
ต้อนรับโดย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรายนอนุบาลเลย
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเลย เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ
โรงเรายนอนุบาลเลย ด้วยความยินดียิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "นายเดช าจรียานนท์ സതക 心 心 心"
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน
Comments