เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:06โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเลย ได้เข้าร่วมการประชุม Conference เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปิยลาภ โรงเรียนอนุบาลเลย
Comments