สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 23:01โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลยให้โอวาท และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่าน ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่านสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย


Comments