ศูนย์สนามสอบ O-net โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:01โดยAnubanloei Official
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นตัวแทนประธานศูนย์สอบ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูคุมสอบ นายประวิทย์ น้อยบัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเสาร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
Comments