ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 5 สถานี

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:54โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลย จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 5 สถานี มี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวเปิดงานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 5 สถานี โดยมี คุณเอมวรางค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ เป็นวิทยากร ใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ ลานเด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
คลิกชมภาพเพิ่มเตอมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVseRRTEI62iHHPpvbOcB8j8yxiTJwhliZq4mQU7xl5~_twWN3ne322UF~_Nhu1pLKcLXuudy498SIQT~%3Bvzl8qzMyd~_CfwtvbVfPu65b7S2SXznhXgW8Z1b6~%3Bl3z~%3BmzjSeeM~_LXxre7zzT~_yG868VxwP33qxX3t3Pjov338wzCvnV~_~%3B~_U29La~%3BeiceBeOpbH~_Zh2y~_jX5LNR5hv7nxRr8jk04TtOx~%3BE2~%3Bv97heNfzb6653~%3BnrvY9Ee2~%3Bbl~%3BeHvb4e3tQi0euf16~_oe~%3BV249bvHZwXG264eHpOv5c3z~_ff25G~_25IB5vvMsX~%3Bc1PME9P1rGvfo~%3Borz65~%3Bjz2fuerv7f~_PQ~%3BWj1~%3BCXudvOv6l8M~_vfoqLb731H5~%3BccuotEeTbfhL9BI~_~%3B8s1L88tPz7~%3BnfpBcPVLffTu~_e26~%3Bhn4tavMZ5mk7r4Ltayf8ffpt~_NPaDrvls~%3BX48RX~%3B3RfMh2Tqk8PzY~%3BbYivnr9As~_eu78~_dlci49df032wXnzDHLbeOhXlz998ykZfA3zj9z5~_sUvn3kyYZ68eNH5V028NPCpN14jHvf6o~%3B8cvriDbzvPwDxj9Mr79OoLPPWWAc~%3BJ14p6cvmI9~_TFM~_8EXqTzPgTvIZfP3OD~%3B8M31zisGD0P87qlPGvUTr82oZ~%3BPH5e~_Y~_CqIL~%3BOe5fQ5qH36B1~_LaPoT4L3zL8f78amH7c1fZp4MflWMbeCDD~%3B~_E3jntOeLTvu86u5Y~%3BBv7Ip~%3B9eiXhdY~_O9fZtq6s9Xb069dnwT5bkvdbYMfkbgp0x~%3B~%3BvRh3y~%3BfPIKq9n0Y~_LV4MPSua~%3BE8fNuGD1HAa~%3BkSjy~_LbwDfUB1~_YN5Rkz~%3B48Mjlc~%3B34PHziQL6c99X19HDwjoe31vIVeseDvxrwl5j7V0~%3Bw~_hv8i1ePMN~_ueb9KiLf1Nerr1cMAPqpfPdx~_eOjqvzLO7eu~%3BguPs0a~%3ByBv4~_8yA7PKSm3sirV2X0Wwn28hfzDI2xJWBTzv3bN9~_23vz3nnT03yVevT31v3yjpxWnp6Fa2x~%3Bs2beMfRsavPEc~_Wa~_cnoQOvua~_~%3BTYi5a~%3B0IOSGrx~%3B~_2Tea~_C91~_pnPv1cviX4VotnPjxnv4thv1evv8KfdfNDf7KX72f37gfFvq~_0PUd8nf3Ccv00jU3Q09r9pthvzTOfZNSz~_zuxv5u3P7y3Hj3opy~_Vg2~%3B64UuTv~%3BryB9Pu~_~_s~%3BiGvOwSem0YdynC~_~_D0~%3BKsaH3QTH3C~%3BPv5NVX6MXyL8A~%3Bsn1fb361~_RP3Y~_fx~%3BGnPHfFk37dif6ZuPfDf91DgJy3ejn6Zt3~%3BwjTx3~%3BzrOt3~_Dv63Nz97779xnHxr~_D~_y6enn1cc37SvwfhOd~%3BQbcPQ3j~%3BA9Bnjtln~%3BPCKzff0evalm0CfauIx9INr8xPi9eYP~%3BK~%3Ba137~%3BkdFzevqy~_pfQP5n9XfHqtY3H6EcHLwLfZP9HpLBj5heN~_kffK4Gv1OpdPv~%3BVH~_xz2f0WSf~_aFcWF.bps.a.762442787594014&type=1&__tn__=HH-R
Comments