ส่งเสริมการรักการอ่าน

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:04โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและนักเรียนดำเนินตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาห้องสมุดสามดีและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมและมีความรู้เรื่องประเพณีงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2563 ณ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเลย

Comments