ประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:57โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลย จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ดังนี้
1.ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2.การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
3.การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
4.การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจาก Bully
โดย มี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

Comments