ประชุมคณะผู้บริหาร อนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:17โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 19 จังหวัด ที่เดินทางมาประชุมชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9VMsRRDEI6mjH~_Lf~%3BxnaehBwZo4JoqmqiI1Nc3fJXHx7pD1v7xZNa0pMGXO1fPKQvHgFWYgUW4DbVkjlaF3uNVVTd~%3BNZePIxrAs~%3BFpzbflfUa9Q77zfe~_9fJv2f4~_t~%3B~%3BoxnOoD3yEfKbPxp1646x~_v~%3BV7MI9hPGPx01O59RrzSRHdemp873jfN34WK~%3BUP~_Cf5T~_48Ml59R~%3B24~_cu~%3B5~%3BGfhj~_X79QsbmE~%3BQ7~_hv9uvDvs18ov58NeEfM3RL8gH~%3Bjn9m52XC~%3BMjln~%3BR~%3BwH~%3BvPkDPvb4FOYfnK8hHvQ~%3BBPvC~%3BJCtJ0N9DX3PP0d~%3B~_te7n364P4P9Utb39e8c~_mWJ~%3BpzPgb9Ofy0wD~_d~_Qn~_z33Hsazx~_~_577lDnf~_7cfmTuvyTuvrIP4e~_~_IE9fqzXP7J~%3BQl9WUrMOevZ~%3BlYM756tNh~%3BcM~%3BD~_Oy9abIe9j~_4~%3ByU7f6U~%3BJQ3Mezzgex7ee1MvYuglv9LVG~%3BSrFPyM~%3B40tf1X~_Nwo~_ST7rx6g~_PMCs73uP3azn639z~%3B8rxf9T1u2L3L4zxQD9j~%3BcB83n~_X~_O~_M~%3BXC~%3BzfvdHXAN7leVI069BT4~_f5Z1Jt8~-.bps.a.777956582709301&type=1&__tn__=HH-R
Comments