ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมครูผู้ปกครอง 2563

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:52โดยAnubanloei Official
นายวิเวทย์ วิไชโย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเลย ประจำปี 2563 เพื่อหารือพิจารณาการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมปิยลาภ โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย
Comments