ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:15โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมิองเลย ที่ให้ความอนุเคราะห์รถมาปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าโรงเรียนอนุบาลเลย วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
Comments