นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:25โดยAnubanloei Official
นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.ลย.1 นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาเขตพื้นที่ 
นางสมัย ปริบาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลย.1 นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ประธานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 
นางมยุรินทร์ แก้วมาสุขอนันท์ ก.ต.ป.น.(เอกชน) นายนิพนธ์ แสนนางชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเลย วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย

    Comments