N-Net 62 กศน. อ. เมืองเลย จ. เลย

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:12โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานศูนย์สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับฃาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 2/2562 ขอให้่คณะกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้มาสอบในครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
Comments