กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:14โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมและจัดนิทรรศการในกิจกรรม SAWASDEE ASEAN DAY 2019 
โดยเป็นตัวแทนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน จัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เทิดไท้สมเด็จแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอาเซียน 
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล" ภายในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และการแสดงทักษะและความสามารถพิเศษต่าง ๆ มากมาย 
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย
  
  
          
  
Comments