กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์22 ส.ค. 2562 01:11โดยAnubanloei Official

นางวารุณี กุลบุตร ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานเปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย
 ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อเรื่อง เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


  

  Comments