กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย 2019

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:53โดยAnubanloei Official
วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเลยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีนาย เดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธาน ในงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFlseNxTAMRDtaMIip~%3B8YW5mj0jw~%3BMQbTLS8Ql~%3BZS6yV~_BA6zkEvWazssGfaG~_nZXnkGEvtPfOlpPP35FPbs~_fD~_T0l8sx5NL1b0a2tY9zuc~%3BqV5AD~%3BOTIX268I~%3BJxj5N1~%3BVmQ4d~_u~%3BflK8eoW8lm5GhnxDvXdVj~_VrGDqO~%3Bwl~%3BZ1YPk3e~%3BuqLdxLyupz2xTvz45U74~_XOo~_3O4zTiv3x769XDehv5KOMN5E75GJj1zfb75JVby86vbrwQ5BdFdnBS36D~%3B5PAX11~%3Bo7o~_qPl45~_xvov7KewP4V989a4f~%3B202b3zT2pD~%3B~%3Bcz7CA~%3BdUP332pl~_~%3BA30~%3Ben700Gfss3Oc4s~%3BzqC8iL8lAw6838~%3BDv3MbLBzC8LzHoxP~_H8og3M~%3BrSD6W~_2f56UD~_Llkx~%3Bw9Ze68~%3BKT5O3P62cq9Bnf5tufFt6DtO1fJu1t37P7kzfkjHe~_emT6sYBpf3ZfXG8~%3BM3Zf88jj1S8nI19nvrn12xxygY2cYNrX9t9aybP~_9DzeeHyP2dAv6s~%3BelxT664Gc~_Q6Y779wj4Lx90SWjN36S~%3Bd9B~%3BMp3X0PvrfCfQreizJwPUb9fL9lqNcZz7dfEU0uMOPvvktz3wv3KFh~%3BBfI7zO~%3BU6r~%3B8Avr~_9FE~%3B96Vwz5T3rHL727wfVQJmPrX5azN~%3BvE~%3Bl~_6xxMPVn6zlzuXFvlPemBf7CyTvv07dfvfdCmveibftRc~_O1I76Rz~_oX59Vn9~_3dqw7EF8bH90r4veqGPfvZjXzkygfzd~%3BZ3ZPe~%3BzClPyG~%3B~%3BBvN09m~_8wUEeMP3j~%3BTjfzyBfYb4TO59M~_s~_ddwbzyQbTvne~%3BXZGffn8U6mUj~%3B0Cxtm4~-.bps.a.737002773471349&type=1&__tn__=HH-R
Comments