กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนวิถีพุทธ การนำค่านิยม 12 ประการ บวก 1 และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 มี.ค. 2564 22:43โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนวิถีพุทธ การนำค่านิยม 12 ประการ บวก 1 และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากร วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ 
โรงเรียนอนุบาลเลย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง  อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง  อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป


Comments