กิจกรรมลูกเสือน้อยระดับปฐมวัย

โพสต์3 มี.ค. 2564 22:36โดยAnubanloei Official
ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือน้อยระดับ ปฐมวัย ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง คณะครูและผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
1. ลูกเสือน้อยพาเพลิน
2.  ระเบียบแถว
3.  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.  ร่วมใจสามัคคี
5.  ใยแมงมุม
6. อุโมงค์มืด
7. สะพานเชือกสองเส้น
8. กล่องปริศนา
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1049172245587732
Comments