กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEAM) ประจำปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โพสต์21 ต.ค. 2562 07:19โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEAM) ประจำปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) 
มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 192 คน วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย


   Comments