กิจกรรมห้องสมุดในวันเด็ก

โพสต์17 ก.พ. 2563 21:44โดยAnubanloei Official
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเลย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแต่งกลอนวันเด็กแห่งชาติ การทำการ์ดสามมิติ และการประกวดคัดลายมือ
Comments