ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์16 มิ.ย. 2563 22:45โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 22:46 ]
โรงเรียนอนุบาลเลย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) โรงเรียนเลยพิทยาคม 
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ


โรงเรียนอนุบาลเลย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP) โรงเรียนเลยพิทยาคม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 1 คนComments