โครงการวัยใสไร้พุง ประจำปี 2562

โพสต์10 ส.ค. 2562 00:54โดยAnubanloei Official
โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย ได้มีการดำเนินงานโครงการวัยใสไร้พุง ประจำปี 2562 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการดูแลตนเองในเรื่องภาวะโภชนาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประฃุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
  

  


Comments