โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร

โพสต์3 ส.ค. 2563 18:05โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู ครูบรรณารักษ์และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ และ นางวารุณี ทีนา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการนิเทศก์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ 
โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! คลิก!!!
Comments