เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดสุรินทร์

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:54โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 "เมืองช้างเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนอนุบาลเลยจึงได้นำการละเล่นผีตาโขนที่เป็นวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเลย ร่วมในการเดินขบวนของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์

Comments