การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล O-NET ไปใช้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์10 ส.ค. 2562 01:22โดยAnubanloei Official
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน 
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล O-NET
 ไปใช้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายเล็ก กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย ผู้กล่าวรายงาน 
ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม คือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 39 คน
 และคณะวิทยากร จำนวน 10 คน วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

  
  Comments