กิจกรรมของโรงเรียน


กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:35โดยAnubanloei Official

การทดลองเปิดทำการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:30โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ได้ดำเนินการทดลองเปิดทำการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
คือ อนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1- 6 (100%) โดยท่านผู้อำนวยการ เดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้พบปะกับนักเรียนโดยแนะนำการปฎิบัติตัวในโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
โดยยังคงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "LOEI"

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:25โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 02:25 ]

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และได้ลงนามถวายพระพร 
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และอาหาร ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:16โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายวิเวทย์ วิไชโย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการ ทุก ๆ ท่าน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563
วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
ด้วยความยินดียิ่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังกิน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:13โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวสราลี นุชนารถ นักวิชาการศึกษา นายรติพัฒน์ คุณมาศ นักวิชาการศึกษา
ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และศึกษานิเทศก์
ต้อนรับโดย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรายนอนุบาลเลย
ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเลย เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ
โรงเรายนอนุบาลเลย ด้วยความยินดียิ่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "นายเดช าจรียานนท์ സതക 心 心 心"
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน

มอบรางวัลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้"

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:09โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ได้มอบรางวัลให้กับเด็กหญิงถิรดา นาลาศรี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลชมเชย นางศิวาลัย แก้วเขียว ครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้" กลุ่มที่ 3 ภาคอีสาน จัดที่ จังหวัดขอนแก่น
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:53โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ เข้าร่วมประชุม ได้ให้แนวคิดในการตัดสิน เป็นไปด้วยความยุติธรรมและ่โปร่งใส ซึ่งจะมีการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ห้องนอน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

โพสต์7 ส.ค. 2563 22:43โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณ ด.ต. ยุทธการ เงินลาด ครูตำรวจ D.A.R.E นสต. อภิสิทธิ์ ไวจำปา นสต. ศตวรรษ เสวตรวงศ์ จากงานสัมพันธ์ชุมชน สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E 
ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และเด็กในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

โพสต์3 ส.ค. 2563 18:07โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2563 02:32 ]

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และสิงของช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย และบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! คลิก!!!

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย และคณะครูปฐมวัย ร่วมกันมอบถุงยังชีพ และสิ่งของช่วยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่่!!! คลิก!!

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณ พลโทอดิศักดิ์ - พันเอกหญิง อุบลรัตน์ บัวพรหมมาตร์ และเพื่อน มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลยที่ประสบอุทกภัย ที่บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!! คลิก!!

โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร

โพสต์3 ส.ค. 2563 18:05โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย คณะครู ครูบรรณารักษ์และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ และ นางวารุณี ทีนา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการนิเทศก์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ 
โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! คลิก!!!

1-10 of 77