กิจกรรมของโรงเรียน


มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครู

โพสต์5 ม.ค. 2563 23:01โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 23:01โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลยให้โอวาท และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่าน ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่านสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย มอบกระเช้าของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย


ศึกษาดูงานอนุบาลบุรีรัมย์

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:55โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับโดยนายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

เข้าร่วมงานกีฬาจังหวัดสุรินทร์

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:54โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 "เมืองช้างเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนอนุบาลเลยจึงได้นำการละเล่นผีตาโขนที่เป็นวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเลย ร่วมในการเดินขบวนของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับปฐมวัย 2019

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:53โดยAnubanloei Official

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเลยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีนาย เดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธาน ในงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!! https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFlseNxTAMRDtaMIip~%3B8YW5mj0jw~%3BMQbTLS8Ql~%3BZS6yV~_BA6zkEvWazssGfaG~_nZXnkGEvtPfOlpPP35FPbs~_fD~_T0l8sx5NL1b0a2tY9zuc~%3BqV5AD~%3BOTIX268I~%3BJxj5N1~%3BVmQ4d~_u~%3BflK8eoW8lm5GhnxDvXdVj~_VrGDqO~%3Bwl~%3BZ1YPk3e~%3BuqLdxLyupz2xTvz45U74~_XOo~_3O4zTiv3x769XDehv5KOMN5E75GJj1zfb75JVby86vbrwQ5BdFdnBS36D~%3B5PAX11~%3Bo7o~_qPl45~_xvov7KewP4V989a4f~%3B202b3zT2pD~%3B~%3Bcz7CA~%3BdUP332pl~_~%3BA30~%3Ben700Gfss3Oc4s~%3BzqC8iL8lAw6838~%3BDv3MbLBzC8LzHoxP~_H8og3M~%3BrSD6W~_2f56UD~_Llkx~%3Bw9Ze68~%3BKT5O3P62cq9Bnf5tufFt6DtO1fJu1t37P7kzfkjHe~_emT6sYBpf3ZfXG8~%3BM3Zf88jj1S8nI19nvrn12xxygY2cYNrX9t9aybP~_9DzeeHyP2dAv6s~%3BelxT664Gc~_Q6Y779wj4Lx90SWjN36S~%3Bd9B~%3BMp3X0PvrfCfQreizJwPUb9fL9lqNcZz7dfEU0uMOPvvktz3wv3KFh~%3BBfI7zO~%3BU6r~%3B8Avr~_9FE~%3B96Vwz5T3rHL727wfVQJmPrX5azN~%3BvE~%3Bl~_6xxMPVn6zlzuXFvlPemBf7CyTvv07dfvfdCmveibftRc~_O1I76Rz~_oX59Vn9~_3dqw7EF8bH90r4veqGPfvZjXzkygfzd~%3BZ3ZPe~%3BzClPyG~%3B~%3BBvN09m~_8wUEeMP3j~%3BTjfzyBfYb4TO59M~_s~_ddwbzyQbTvne~%3BXZGffn8U6mUj~%3B0Cxtm4~-.bps.a.737002773471349&type=1&__tn__=HH-R

กีฬาเขต สพป.ลย.1 (เชียงคาน เกมส์ ครั้งที่ 8)

โพสต์18 ธ.ค. 2562 01:29โดยAnubanloei Official

นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย นำคณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนคณะนักกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน เข้าร่วมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 "เชียงคาน เกมส์ ครั้งที่ 8" วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อ.เชียงคาน จ.เลย

กีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน และโรงเรียนในสังกัด

โพสต์8 ธ.ค. 2562 07:07โดยAnubanloei Official

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน และโรงเรียนในสังกัด อปท. โดยมีนายเดช ปาจรียานนท์ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ของโรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์8 ธ.ค. 2562 07:04โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 07:06 ]

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ของโรงเรียนอนุบาลเลย

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์5 ธ.ค. 2562 02:06โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย นำนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแฮ่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!!https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1jtENADEIQje6aK2g~_y920Wr69QoC1EBATBOJlI~%3BFISy~_gceecJN6j2HFJ9ePK~%3BVnmsOenWf3MS3KHxGTr9asNn50Hw62PytPffJTUbqRo4eVLly~%3BS~_Vxmd4bj0w~_4d0H3Xt597OX8fbc9atXnzOWT3PoDx~_LPoc~-.bps.a.718684895303137&type=1&__tn__=HH-R

1-10 of 27