กิจกรรมของโรงเรียน


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 63

โพสต์30 มี.ค. 2564 01:29โดยAnubanloei Official

ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP Junior) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564

โพสต์11 มี.ค. 2564 02:58โดยAnubanloei Official

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP Junior) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564


  

  ทดสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าเรียนชั้นป. 1 ห้องเรียน MEP

โพสต์11 มี.ค. 2564 02:54โดยAnubanloei Official

ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย พร้อมนายปนิก  สิทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจเด็กๆ ที่เข้าทดสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าเรียนชั้นป. 1 ห้องเรียน MEP.  วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

        


กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนวิถีพุทธ การนำค่านิยม 12 ประการ บวก 1 และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 มี.ค. 2564 22:43โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนวิถีพุทธ การนำค่านิยม 12 ประการ บวก 1 และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากร วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ 
โรงเรียนอนุบาลเลย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง  อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง  อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป  อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป


กิจกรรมการเดินทางไกล และเข้าฐานกิจกรรมยุวกาชาด

โพสต์3 มี.ค. 2564 22:39โดยAnubanloei Official

นายชาตรี  กินรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเดินทางไกลของยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลเลย
 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเลย
คลิกชมภาพเพิ่มเตอมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1053675485137408

กิจกรรมลูกเสือน้อยระดับปฐมวัย

โพสต์3 มี.ค. 2564 22:36โดยAnubanloei Official

ดร.ณสรวง  ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมลูกเสือน้อยระดับ ปฐมวัย ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง คณะครูและผู้กำกับลูกเสือ ได้จัดฐานกิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน
1. ลูกเสือน้อยพาเพลิน
2.  ระเบียบแถว
3.  ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.  ร่วมใจสามัคคี
5.  ใยแมงมุม
6. อุโมงค์มืด
7. สะพานเชือกสองเส้น
8. กล่องปริศนา
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1049172245587732

ทำความสะอาดอาคารเรียน

โพสต์20 ม.ค. 2564 06:26โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 22:49 ]

โรงเรียนอนุบาลเลย ทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 นี้
 คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ !!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1031565714015052

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเลย ที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง

โพสต์20 ม.ค. 2564 06:24โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 22:48 ]

โรงเรียนอนุบาลเลย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเลย ที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาทำการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง 
ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1031563667348590

โรงเรียนอนุบาลเลย มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

โพสต์20 ม.ค. 2564 06:20โดยAnubanloei Official   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 22:52 ]

โรงเรียนอนุบาลเลย ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษ นักเรียนหยุดไม่มาโรงเรียนแต่ครูและบุคลากรไม่หยุด มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand, On Air  แล้ว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น สนามกีฬา, BBL, ห้องดนตรี, จุด Check in เพื่อรอการกลับมาของเด็กๆๆ นักเรียนทุกคน
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1028044017700555

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่!!! https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AnubanloeiSchoolOfficial&set=a.1031566767348280

กิจกรรมการเรียนรู้ การเอาตัวรอดในรถตู้ ในชั้น อนุบาล 1-3

โพสต์11 ก.ย. 2563 20:24โดยAnubanloei Official

โรงเรียนอนุบาลเลย ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเอาตัวรอดในรถตู้ ในชั้น อนุบาล 1-3
ได้ทำการสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 โดยเฉพาะนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถตู้ ให้รู้จักวิธีการออกจากรถ กรณีที่ติดอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียน เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งขั้นตอนการฝึกเริ่มจากสมมติเหตุการณ์ให้เด็ก ๆ อยู่ในรถตู้เพียงลำพัง แล้วทำการล็อคประตูเอาไว้ ซึ่งในการซ้อมมีครูพี่เลี้ยงอยู่ภายในรถด้วย สำหรับการซ้อมก็เป็นไปตามขั้นตอน เมื่อเด็กรู้สึกตัวตื่นขึ้นจากนอนหลับในรถตู้ ก็จะตรงเข้าไปที่เบาะที่นั่งคนขับ เพื่อทำการบีบแตรรถเพื่อขอความช่วยเหลือ จากนั้นเด็กก็จะขยับข้ามไปยังเบาะที่นั่งผู้โดยสาร แล้วทำการเปิดประตูรถด้วยการปลดตัวล็อค ซึ่งเด็กสามารถทำได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ท่ามกลางเสียงปรบมือของเพื่อนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า, รถยนต์ และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

1-10 of 89